Általános Szerződési Feltételek

Az Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) tartalmazzák MediaFest Kft. (székhely: 4211 Ebes, Bartók Béla utca 1a, adószám: 14051229-2-09), mint szolgáltató (továbbiakban „Szolgáltató”) által nyújtott elektronikus szolgáltatásokat igénybe vevő Felhasználó (a továbbiakban: „Felhasználó”) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Felhasználó a továbbiakban együttesen: „Felek”).

Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre (nem minősül írásba foglalt szerződésnek), magatartási kódexre nem utal.

1. Általános tudnivalók

1.1. A jelen ÁSZF hatálya a tanarom.com weboldalon keresztül elérhető, illetve hozzáférhető szolgáltatások igénybevételére, annak feltételeire terjed ki.

1.2. A tanarom.com weboldalon működő online szolgáltatások megrendelése elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A tanarom.com weboldal online szolgáltatásait bárki jogosult igénybe venni, aki azok használatára jogszabály alapján jogosult. A Szolgáltató nem köt szerződést kiskorúakkal. A felhasználó az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával nyilatkozik arról, hogy nagykorú. A használat további feltétele a Weboldalon történő regisztráció, a felhasználó valós adatainak megadása, a szolgáltatásokra vonatkozó megrendelés leadása, szerződéskötés, illetve jelen ÁSZF elfogadása, illetve internetkapcsolat rendelkezésre állása.

1.4. A megrendelés leadása nem minősül szerződésnek, a megrendelt szolgáltatáscsomag, kiemelés, előrehelyezés előfizetési díjának megfizetéséig szabadon és következmény nélkül módosítható, illetve lemondható. Erre elektronikus levélben (e-mailben) van lehetőség. A Felek közötti szerződés a szolgáltatás megvásárlása, a szolgáltatás ellenértékének kifizetése során jön létre. A Felek között a szolgáltatás megvásárlásával magyar nyelven létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató a létrejöttét követő 8 évig megőrzi.

1.5. A szolgáltatások igénybevételére vonatkozó szerződéskötés elektronikus úton történik. A szerződéskötés technikai lépéseit jelen ÁSZF tartalmazza. A szerződő Felhasználó adatainak elektronikus rögzítése során felmerülő hibák azonosítását és kijavítását a Weblap biztosítja a bevitt adatok teljességi ellenőrzése révén. A szerződés nyelve a magyar.

1.6. Szolgáltató adatai:

A szolgáltató neve: MediaFest Kft.
A szolgáltató székhelye: 4211 Ebes, Bartók Béla utca 1a (nincs ügyfélfogadás)
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@tanarom.com
Adószáma: 14051229-2-09
Telefonszáma: +36 70 218 9933
Bankszámlaszám: 10700684-45427806-51100005
Bank: CIB Bank
A szerződés nyelve: magyar

2. Regisztráció

2.1. A tanarom.com weboldalon a szolgáltatás megrendeléséhez, és a szolgáltatás igénybevételéhez minden esetben érvényes regisztráció szükséges. Minden látogatónak, felhasználónak lehetősége van regisztrálni és saját profil létrehozásával az online hirdetési rendszer minden szolgáltatását elérni. A regisztrációt követően a felhasználói profil („PROFIL” menü) lehetőséget ad a weboldal egyéb kényelmi funkcióinak az elérésére és igénybevételére is.

2.2. A látogatóknak, a szolgáltatás igénybe vevőinek a jobb felső sarokban található, vagy a honlap egyéb oldalain megtalálható “REGISZTRÁCIÓ” linkre kattintva van lehetősége regisztrálni, ahol az adatvédelmi szabályzat 5.3. pontjában meghatározott adatokat szükséges megadnia, illetve ugyanitt kerülhet sor a kötelezően elfogadandó Általános Szerződési Feltételek és az Adatvédelmi Tájékoztató elfogadására.

A regisztráció elküldése után a rendszer a megadott email címre egy megerősítő e-mailt fog küldeni.

2.3. A felhasználó az oldalba való belépés után a jobb felső sarokban található “BELÉPÉS” menüpontra kattintva éri el felhasználói fiókját, amelyben aztán tetszőlegesen szerkeszthetővé válnak a regisztrációkor megadott regisztrációs adatok, illetve ugyanitt van lehetőség az adatok módosítására, újabb adatok felvételére, a hirdetési rendszer teljes körű igénybevételéhez szükséges adatok felvitelére és beállítások megtételére. A kötelezően megadandó adatokat a megnevezés előtti csillag jelöli. Elfelejtett jelszó esetén a “Belépés” menüpontban az “Elfelejtett jelszó?” linkre kattintva lehet új jelszót igényelni. Itt meg kell adni a regisztrációkor használt felhasználó nevet vagy  e-mail címet és a rendszer egy emailt küld, melyben a “Kattints ide a jelszavad megváltoztatásához” kell kattintani. Ez egy biztonságos oldalra navigálja a felhasználót és új jelszó megadását teszi lehetővé, amivel azután már be lehet jelentkezni a weboldalra.

2.4. A fiók törlését a felhasználó a szolgáltató e-mail címére eljuttatott törlési kérelemben kezdeményezheti.

Az összes felhasználói adat és a felhasználóhoz kapcsolódó egyéb adatok, végérvényesen és visszavonhatatlanul törlésre kerülnek a rendszerből. A fiók törlését a felhasználó a szolgáltató e-mail címére eljuttatott törlési kérelemben is kezdeményezheti.

A weboldal szolgáltatásait igénybe vevő vásárlóinak, a szolgáltatás előfizetőinek az adatait a Számviteli törvény és Adatvédelmi elveink szerint a törvényben meghatározott ideig őrizzük meg.

3. Hirdetési csomagok, kiemelési, előrehelyezési lehetőségek

A tanarom.com oldalon regisztrációt követően különböző hirdetési csomagok rendelhetők, amelyek tulajdonságaikban (ár, időszak, stb.) eltérnek egymástól. A hirdetés aktiválása előtt minden esetben szükséges hirdetési csomagot választani. A hirdetési csomagok, illetve kiemelések, előrehelyezések díj ellenében vehetőek igénybe. Az egyes hirdetési csomagok a weboldal főoldalán, a „Hirdetésfeladás” menüpontban találhatóak. A „Fiók / Hirdetéseim” menüpontban rendelhetők kiemelések, előrehelyezések.

A Szolgáltató a megrendelést automatikusan e-mailben visszaigazolja. Az e-mail tartalmazza a választott csomagokat, valamint a rendelés fizetendő összegét és amennyiben a “Közvetlen banki átutalás” fizetési módot választotta, akkor az átutaláshoz szükséges adatokat.

Bankkártyás és PayPal fizetési módok esetén azonnal, átutalás esetében a rendelés összegének megérkezését követően 24 órán belül a szolgáltató aktiválja a hirdetést. Ezzel egy időben e-mailben tájékoztatja az ügyfelet.

További kiemelések, előrehelyezések csak érvényes hirdetési időszakban állíthatók be. A felhasználó, ha rendelkezik kiemelési lehetőségekkel, akkor a „Fiók” menü „Hirdetésem” menüpontban saját maga emelheti ki hirdetését a “Kiemelés” gomb megnyomásával. Amennyiben a felhasználó, rendelkezik előrehelyezési lehetőségekkel, akkor ugyanitt saját maga helyezheti előre hirdetését.

A Szolgáltató időközönként kuponos akciókat hirdet. A kuponok felhasználóhoz kötöttek, azok másra át nem ruházhatók, készpénzre nem válthatók. A kuponok kedvezménye a csomagárakból kerül levonásra, kiemelésekre, előrehelyezésekre nem használhatók fel.

A Szolgáltató kényelmi díjat számít fel egyes fizetési módok esetén melyek az alábbiak szerint alakulnak:

  • Bankkártyás (Paylike): 1.35% + 80 Ft
  • PayPal: 3.4% + 90 Ft

4. Felmondás, megszüntetés, elállás a szerződéstől

4.1. A felhasználó a szolgáltatási szerződést bármikor, indokolás nélkül felmondhatja (lemondás). Erre e-mailben van lehetőség. A lemondás az utoljára megrendelt és kifizetett előfizetési időszak végétől lép életbe. Az erre az időszakra már megfizetett díj arányos részét a Szolgáltató nem téríti vissza. A korábban kifizetett időszak végéig a szerződés szerinti díjcsomagnak megfelelő szolgáltatás fog működni, akkor is, ha közben a felhasználó inaktívvá teszi hirdetését.

4.2. A szolgáltatási díjak meg nem fizetése, vagy a jelen ÁSZF megsértése esetén a Szolgáltató fenntartja a jogot a felhasználói fiók bármilyen nemű korlátozására, illetve végső esetben, törlésére.

4.3. Amennyiben a felhasználó a díjfizetés ellenében biztosított hirdetési szolgáltatás sikeres megrendelése illetve az előfizetés díjának sikeres megfizetése után el kíván a szerződéstől állni, azt a szolgáltatási díj megfizetését követően 7 naptári napon belül, indoklás nélkül megteheti, amennyiben ez idő alatt nem vette igénybe a Szolgáltató hirdetési szolgáltatását, nem kattintottak a hirdetésére a rendszer segítségével.

4.4. A felhasználó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szolgáltatás árát sikeresen megfizetve a megfelelő szolgáltatáscsomag használatára jogosulttá vált.

Természetesen a felhasználó a szolgáltatás megvásárlásától a szolgáltatás díjának megfizetése, a szolgáltatáscsomag használatba vétele előtt is bármikor elállhat, ez irányú szándékát telefonon, e-mailben és írásban jelezheti a szolgáltató felé.

4.5. Amennyiben a felhasználó a szolgáltatás igénybevételétől el kíván állni, úgy az írásbeli elállási nyilatkozatát elegendő a szolgáltatás használatba vételét követő 7 naptári napon belül postán, vagy elektronikus levél formájában megküldeni a szolgáltatónak.

4.6. A felhasználó elállása esetén a szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 7 napon belül elindítja a pénzvisszatérítést a felhasználó által a szolgáltatás előfizetésére irányuló megfizetett teljes összeg vonatkozásában.

A visszatérítés során a Szolgáltató az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz. Amennyiben ez technikailag vagy bármely más okból nem kivitelezhető, úgy a visszatérítés banki átutalás formájában valósul meg.

4.7. A tanarom.com kiegészítő szolgáltatásainak – kiemelés. előrehelyezés – megrendelését és a szolgáltatások díjának megfizetését követően a szerződéstől való elállás esetén a szolgáltatónak nincs módjában a szolgáltatások ellenértékét a felhasználónak visszafizetni.

5. Szerzői jogok

5.1.. A weboldal egésze és minden eleme szerzői jogvédelem alatt áll. A weboldal és a weboldalon elérhető nem a felhasználó által feltöltött tartalom, szerzői mű, illetve más szellemei alkotás – grafikai megoldás, grafika, honlap szerkezete, a honlapon elérhető információ, adatfeldolgozási elv, stb. – szerzői jogi jogosultja, vagy a feljogosított felhasználója a Szolgáltató.

5.2. A szolgáltató a Weboldalon szereplő minden védjegy, márkanév és logó használatára jogosult, amelyek nem a felhasználó által kerültek feltöltésre. A regisztráció, a honlap használata, az egyes szolgáltatói csomagokra történt előfizetés egyike sem jogosítja fel a felhasználót a weboldalon szereplő védjegyek felhasználására, hasznosítására.

5.3. A weboldalt alkotó és a weboldalon elérhető szerzői jog által védett szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen formában nem használhatók fel, nem hasznosíthatók, sokszorosíthatóak vagy tárolhatóak.

5.4. Abban az esetben, ha a tanarom.com weboldalon található tartalom, vagy a tartalom bizonyos eleme, illetve az oldalról hivatkozásokon keresztül elérhető tartalmak valószínűsíthetően a szerzői jog előírásaiba ütköznek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot elérhetőségeinken!

A jelzett tartalom megvizsgálását követően haladéktalanul eltávolítjuk a sértő tartalmat illetve lekapcsoljuk a sértő tartalomra mutató linkeket.

6. Egyebek

6.1. A hirdetési szolgáltatás igénybevétele és használata feltételezi a felhasználó részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató nem felelős azért, ha a felhasználó nem az elvárásainak megfelelő létszámú tanítványt talált az oldalon keresztül.

6.3 A Felhasználó elfogadja, hogy az összes információért (adat, szöveg, kép stb.) amit a tanarom.com oldalon elhelyez, felelős. Nem helyezhet el a hatályos magyar jogszabályokba vagy jó erkölcsbe ütköző tartalmat.

6.4. A Szolgáltató jogosult a weboldalon bármikor módosítást, fejlesztést végrehajtani és erre törekszik is a Felhasználók jobb kiszolgálása, több információval való ellátása érdekében. Az előbbiek miatti esetleges hibákért, hiányosságokért felelősséget nem vállal.

6.5. A weblapot ért esetleges illetéktelen támadás miatt a Felhasználót ért bármilyen kárért a szolgáltató felelősséget nem vállal.

6.6. A Szolgáltató rendszere a Felhasználó aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatók össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más internetes honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

6.7. A Szolgáltató nem felelős semmilyen kárért, amely a tanarom.com weboldalhoz való csatlakozás miatt következett be. A látogató felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. Egyedül a felhasználó felelős a tanarom.com weboldalhoz való kapcsolódásáért és a weboldalon történő böngészésért Az üzemeltető nem vonható felelősségre vis maior esetén. Vis maiornak kell tekinteni különösen az internetes hálózatban bekövetkezett olyan hibákat, amelyek megakadályozzák a tanarom.com weboldal akadálytalan működését és a weboldalon szolgáltatásainak igénybevételét, továbbá, ha a működési hibával összefüggésben az Interneten küldött és fogadott adat elvész.

6.8. Abban az esetben, ha a látogató bármilyen formában megsérti a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt szabályokat, akkor az üzemeltető szabadon érvénytelennek nyilváníthatja a felhasználó megrendelését, törölheti profilját és visszautasíthatja előfizetési szándékát.

6.9. Szolgáltató fenntartja a jogot arra, hogy amennyiben a felhasználó olyan magatartást tanúsít, illetve olyan tevékenységet végez, mely a tanarom.com weboldalának és mögöttes folyamatainak, adatkapcsolatainak működését, integritását, a tanarom.com adatbázisait, mentett adatait, egyéb alkotóelemeit vagy folyamatait veszélyezteti, vagy annak lehetőségét magában hordozza, úgy

  1. Ügyfelet felszólítsa tevékenysége abbahagyására;
  2. Ügyfelet a szolgáltatásból átmenetileg kizárja;
  3. Ügyfelet a szolgáltatásból végleg kizárja.

Az 1. és 2. pontban foglaltakat a Szolgáltató együttesen is alkalmazhatja, a 3. pontban foglaltakat kizárólag a 2. pontban foglaltak eredménytelen alkalmazása esetén.

Szolgáltató e pont vonatkozásában ellenkező bizonyításig a felhasználónak tulajdonítja a magatartást minden olyan esetben, ha az incidens a felhasználó azonosító adataival történt bejelentkezést követően létrejött adatkapcsolaton keresztül történt.

6.10. Szolgáltató jogosult mindazon kára, elmaradt haszna és költségei megtérítését követelni, melyet Felhasználó a 6.5. pontban írt tevékenységével idézett elő – különösen (de nem kizárólagosan) a weblapban és a programban keletkezett hibák valamint az adatbázis sérülései javításának, az adatbázisok biztonsági mentésből történő visszaállításának, valamint az esetleges vírusmentesítésnek a költségeit.

6.11. Szolgáltató jogosult a 6.5. pontban írtak szerint a szolgáltatásból végleg kizárt Felhasználó tárolt adatainak kiadását mindaddig megtagadni, amíg Felhasználó a 6.6. pont szerinti kárt nem rendezte, illetve a felmerült költségeket nem térítette meg.

6.12. A tanarom.com weboldal üzemeltetője ezúton tájékoztatja vevőit, előfizetőit, hogy adataikat a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Adataikat harmadik félnek nem adja át, kivéve a jogszabályban előírt kötelezettségeket.

6.13. A Szolgáltató bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit egyoldalúan módosítani. Jelen ÁSZF a weblapon való közzétételtől hatályos visszavonásig vagy módosításáig. A módosítást minden esetben feltüntetjük a tanarom.com nyitóoldalán. Rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni. Korábbi szerződésekre a hatályba lépést megelőző általános szerződési feltételek rendelkezései az irányadók. A szabályzat nem ismerése nem mentesít annak betartása alól.

 

Debrecen, 2019. 05. 23.